Přeskočit na obsah
Práce, která vás vtáhne.

Ale nevycucne.

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Location Lutín
Mám zájem o pozici

Stipendium pro studenty 3.-4. ročníků strojírenských oborů SŠ

 • Měsíční stipendium ve výši 1 000 Kč (září-červen)
 • Prospěchové stipendium ve výši 5 000 Kč za rok

Podmínky pro přijetí do stipendijního programu

 • Studium 3.—4. ročníku SŠ oboru strojírenství, případně příbuzných technicky zaměřených oborů
 • Přihláška včetně životopisu a motivačního dopisu do 30.9.
 • Závazek absolvování odborné praxe stanovené studijním plánem v Edwards

Kritéria hodnocení pro vyplácení měsíčního stipendia

 • Studium v rámci standardní doby studia
 • Chování je hodnoceno stupněm 1.
 • Žák nemá neomluvenou absenci, omluvenou absenci pouze v souladu s §67 odst. 1 a 3 školského zákona, maximálně však 90 hodin za pololetí;
 • Žák nemá kázeňské opatření typu důtka ředitele školy či podmínečné vyloučení ze studia

Kritéria hodnocení pro vyplacení prospěchového stipendia

 • Nárok na měsíční stipendium za celý školní rok
 • Prospěchový průměr z odborných předmětů maximálně 2,0
 • Hodnocení odborného výcviku známkou 2
 • Absolvování odborné praxe u Edwards s pozitivním hodnocením interního vedoucího praxe.

Napište nám